Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột

Home / Excel / Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

This entry is part 8 of 10 in the series "Làm trùm" VLOOKUP

Trong Phần 7 của Series: “Làm trùm” VLOOKUP, chúng ta đã tìm hiểu cách VLOOKUP nhiều điều kiện. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách VLOOKUP cả dòng và cột (theo cả chiều ngang và chiếu dọc) nhiều điều kiện nhé cả nhà.

Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP:

• Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

• Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

• Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP

• Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

• Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

• Phần 6: VLOOKUP từ phải sang trái

• Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện

Chúng ta cùng tìm hiểu một số trường hợp có thể gặp như sau nhé:

1. Bảng dữ liệu có 1 dòng điều kiện và 1 cột điều kiện

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bảng dữ liệu sau

VLOOKUP cả dòng và cột - Data Table.1

Với bảng dữ liệu này, chúng ta sẽ cần VLOOKUP để trả ra giá trị tương ứng của dòng ở tháng phù hợp. Đồng nghĩa với việc, chúng ta có 2 giá trị tham chiếu hay nói đơn giản là 2 điều kiện để lấy ra được dữ liệu phù hợp.

Ý tưởng là chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm MATCH. Hàm VLOOKUP dùng dể trả ra giá trị tham chiếu còn hàm MATCH dùng để trả về số thứ tự của cột tương ứng cần lấy dữ liệu.

Hàm MATCH

Như đã tìm hiểu ở Phần 6: VLOOKUP từ phải sang trái, hàm MATCH có công dụng trả về số thứ tự hay vị trí của một giá trị trong bảng/chuổi/mảng. Chúng ta hãy xem ví dụ sau đâu:

VLOOKUP cả dòng và cột - Data Table.2

Chúng ta sử dụng hàm sau đây:

= MATCH(“Jun”,B1:M1,0)

Hàm này sẽ trả về kết quả là 6 do giá trị Jun nằm ở vị trí thứ 6 trong bảng B1:M1. Ý tưởng là chúng ta có thể sử dụng hàm MATCH để trả ra giá trị cần tìm. Ví dụ ở đây, nếu chúng ta lấy tháng Jun thì chỉ cần lấy hàm trên và cộng thêm 1 (+1) để lấy giá trị ở cột 7 là xong (cột Jun với bảng table_array­ trong hàm VLOOKUP là bảng A1:M5)

Tham số cuối trong hàm MATCH đang được để là 0 giống như FALSE trong VLOOKUP, có nghĩa là tìm chính xác. Việc để thông số này là 0 rất quan trọng, điều này giúp hạn chế những sai sót có thể xảy ra khi bảng dữ liệu của chúng ta có những giá trị mà ta không lường trước được.

Kết hợp hàm VLOOKUP và hàm MATCH

Với ý tưởng trên, chúng ta kết hợp hàm VLOOKUP và hàm MATCH với hàm MATCH dùng để trả về số thứ tự cột cần lấy cho tham số col_index_num của hàm VLOOKUP

VLOOKUP cả dòng và cột - VLOOKUP and MATCH

Với bảng dữ liệu này, hàm ở ô B12 là:

= VLOOKUP(B9,A2:M5,MATCH(B10,B1:M1,0)+1,FALSE)

Với hàm này sẽ trả ra kết quả tương ứng mà chúng ta cần, chúng ta lưu ý dấu +1 ở trên là để thêm 1 do hàm MATCH sẽ trả ra giá trị là 6 tương ứng với giá trị tháng Jun mà số thứ tự của cột cần lấy trong bảng table_array (A2:M5) là 7.

Lưu ý nữa là vói bảng dữ liệu trong hàm VLOOKUP và MATCH chúng ta nên giữ thói quen cố định bảng dữ (địa chỉ tuyệt đối) liệu khi viết hàm để hạn chế sai sót khi copy. Ở đây, Coffee Excel chỉ viết hàm ví dụ, không copy đi đâu nên không cố định nhé.

2. Bảng dữ liệu có nhiều dòng điều kiện và 1 cột điều kiện

Chúng ta cùng xem bảng dữ liệu dưới đây

VLOOKUP cả dòng và cột - Data Table.4

Để trả ra được kết quả như trong hình, chúng ta sử dụng công thức sau:

{= VLOOKUP(B10,A3:N6,MATCH(B11&” “&B12,B1:N1&” “&B2:N2,0)+1,FALSE)}

Chúng ta có thể thấy công thức này tương tự như công thức mảng mà chúng ta đã gặp ở Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện.

Chúng ta cùng để ý phần tô đỏ ở đây:

{= VLOOKUP(B10,A3:N6,MATCH(B11&” “&B12,B1:N1&” “&B2:N2,0)+1,FALSE)}

Phần ở đây có ý nghĩa là tìm vị trí/thứ tự của giá trị:

Full = Month (B11) & “ “ & Year (B12)

trong 1 bảng/array có 1 dòng là kết hợp giữa Month (B1:N1) & “ “ & Year(B2:N2).

Và cũng tương tư như trong Phần 7 của Series đã nhắc đến, chúng ta không gõ 2 dấu {} ở đầu và cuối hàm mà sử dụng tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER sau khi đã viết hàm xong để hàm trở thành công thức mảng.

3. Bảng dữ liệu có nhiều dòng điều kiện và nhiều cột điều kiện

Với bảng dữ liệu như thế này, chúng ta hãy cùng xem lại Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện để biết cách VLOOKUP với nhiều điều kiện và kết hợp với Phần 2 của bàn viết này.

Như vậy, qua bài viết, chúng ta đã biết cách VLOOKUP nhiều điều kiện cả chiều ngang và chiều dọc. Hãy cùng Coffee Excel đón đọc phần tiếp theo của Series bài viết “Làm trùm” VLOOKUPPhần 9: Liệt kệ giá trị thứ n thỏa điều kiện nhé cả nhà ơi

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiệnSeries: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 9: Liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện >>
Series: "Làm trùm" VLOOKUP - Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
VLOOKUP nhiều điều kiện
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện

Trong các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách sử dụng VLOOKUP...

Close