Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

Home / Excel / Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

This entry is part 5 of 10 in the series "Làm trùm" VLOOKUP

Khi sử dụng hàm VLOOKUP, chúng ta có thể gặp một vấn đề là sau này, bảng dữ liệu của chúng ta có thể nhiều hơn do thêm các giá trị khác. Như vậy, chúng ta phải có 1 thao tác là sửa lại hàm của chúng ta, hơi thủ công và mất thời gian. Chúng ta cùng tìm hiểu cách để Excel có thể Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng nhé.

Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP:

• Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

• Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

• Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP

• Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể có một số giải pháp sau:
1. Chọn vùng table_array rộng hơn nhiều so với vùng dữ liệu hiện tại, chúng ta…đễ sẵn vùng để thêm dữ liệu vào. Cách này có thể làm cho tốc độ tính toán bị chậm đi, nhất là với một hàm hơi bị nặng như VLOOKUP.
2. Mỗi lần cập nhập dữ liệu mới thì chúng ta lại chọn lại bảng mới. Cách này cực kỳ mất công và có thể gây ra hậu quả nếu chúng ta…quên cập nhật.
3. Chèn dòng vào giữa bảng khi thêm dữ liệu mới. Cách này thì lại không tiện cho chúng ta khi cập nhật dữ liệu mới.
Ngoài ra, hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu 2 cách sau, 2 cách này mang tính tự động hơn nhiều, để chúng ta đỡ mất công khi thêm dữ liệu vào bảng dữ liệu VLOOKUP nhé:

Excel Tables

Excel Tables là tính năng của Excel giúp chúng ta định dạng một nhóm dữ liệu thành 1 bảng. Một điều rất chiến lược của tính năng này là Excel tự hiểu mở rộng vùng của bảng khi chúng ta thêm dữ liệu vào cuối bảng.

Thiết lập Excel Tables

Để “biến” 1 bảng thành Excel Tables, chúng ta chỉ cần chọn bảng đó, sau đó vào [Ribbon] Insert -> Tables (Phím tắt là: CTRL + T)

Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP - Excel Tables

Sau đó, chúng ta chọn OK. Nếu bảng của chúng ta không có tiêu đề thì nhớ bỏ chọn dòng “My table has headers

Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP - Create Excel Tables

Lúc này, vùng dữ liệu của chúng ta sẽ tự động được định dạng, chúng ta có thể thay đổi định dạng này, mà thôi, đây không phải mục địch chính của bài viết này.

Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP - Excel Tables

Bây giờ, để đễ sử dụng hơn, chúng ta đổi tên bảng lại cho dễ nhờ bằng cách vào [Ribbon] Degisn (nhóm Table Tool), group Properties, Table Name:

Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP - Table Name

Sử dụng Excel Tables

Để sử dụng Excel Tables, khi viết hàm VLOOKUP, khi chúng ta chọn Table_array, bảng của chúng ta sẽ tự động hiện tên là TelephoneList

Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP - Excel Tables and VLOOKUP

Chúng ta thấy, lúc này, hàm của chúng ta trở thành:

=VLOOKUP(F2,TelephoneList,3,FALSE)

thay vì là

=VLOOKUP(F2,$A$1:$C$9,3,FALSE)

Bây giờ, chúng ta thử thêm 1 dòng vào dòng 10 của bảng. Chúng ta thấy, bảng TelephoneList của chúng ta sẽ tự mở rộng

Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP - Enter Data

Cả nhà cùng đón đọc bài viết tiếp theo của Series: “Làm trùm” VLOOKUPPhần 6: VLOOK từ trái sang phải nhé cả nhà.

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUPSeries: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 6: VLOOKUP từ trái sang phải >>
Series: "Làm trùm" VLOOKUP - Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Thay đổi số thứ tự cột tự động trong VLOOKUP
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Series: “Làm trùm” VLOOKUP nhé cả nhà. Đọc các phần trước của Series:...

Close