Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

Home / Excel / Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

This entry is part 4 of 10 in the series "Làm trùm" VLOOKUP

Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Series: “Làm trùm” VLOOKUP nhé cả nhà.

Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP:

Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP

Khi sử dụng hàm VLOOKUP, đối với việc chọn thứ tự cột để trả ra kết quả khi tham chiếu dữ liệu, chúng ta thường nhập thủ công giá trị vào. Lúc này, nếu như chúng ta chèn một cột vào bảng này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra không đúng cột. Chúng ta cùng nghiên cứu vài cách để có thể tự động hóa bước này nhé. Cụ thể hơn, chúng ta xem trường hợp sau, chúng ta có hàm ở ô E6:

=VLOOKUP(E4,A2:B10,2,0)

Thay đổi số thứ tự cột tự động trong VLOOKUP - Data Table .1

Lúc này, chúng ta sẽ có kết quả là 21 như hình.

Bây giờ, chúng ta chèn 1 cột vào giữa cột A và cột B, như bảng sau:

Thay đổi số thứ tự cột tự động trong VLOOKUP - Data Table .2

Lúc này, kết quả của chúng ta trở thành 1.85 thay vì 21, không phải là kết quả mà chúng ta mong muốn.

Tự động hóa bằng hàm COLUMN

Trước tiên, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hàm COLUMN. Hàm COLUMN có công dụng trả ra thứ tự của cột (giá trị sẽ là số với cột A sẽ là 1)

Ví dụ:

=COLUMN(G2)

Có kết quả là 7 vì cột G là cột thứ 7 (đếm từ cột A).

Như vậy, ý tưởng công thức để xác định số thứ tự của cột là

=COLUMN(cột_cần_lấy_giá_trị) – COLUMN(cột_đầu_tiên_của_bảng) + 1

Như vậy, khi ta chèn 1 cột vào thì ô cột_cần_lấy_giá_trị tự động thay đổi và số thự tự cột cũng tự động thay đổi.

Thử với bảng dữ liệu ở trên, chúng ta nhập vào ô E6 hàm sau:

=VLOOKUP(E4,A2:B10,COLUMN(B1)-COLUMN(A1)+1,0)

Lúc này, khi ta chèn 1 cột vào giữa cột A và cột B, hàm của chúng ta sẽ tự động được thay đổi thành:

=VLOOKUP(E4,A2:C10,COLUMN(C1)-COLUMN(A1)+1,0)

Như vậy, qua bài viết trên, chúng ta đã biết được 1 cách để có thể tự động hóa việc phải sửa thứ tự cột một cách thủ công khi chèn cột vào giữa bảng dữ liệu. Cùng đón đọc Series: “Làm trùm” VLOOKUPPhần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu khi thêm dữ liệu trong bảng

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 3: Sử dụng Ký tự đại diện trong VLOOKUPSeries: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng >>
Series: "Làm trùm" VLOOKUP - Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Ký tự đại diện trong VLOOKUP
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 3: Sử dụng Ký tự đại diện trong VLOOKUP

Hôm nay, tiếp tục với Series bài viết “Làm trùm” VLOOKUP. Chúng ta hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu cách...

Close