TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS

Home / Excel / TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Trong Excel, Pivot Table là một tính năng rất mạnh trong Excel, một tính năng được áp dụng khá nhiều trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Pivot table cũng hỗ trợ lấy và tạo Pivot Table từ file Access, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Import dữ liệu từ file Access vào Excel bằng cách vào [Ribbon] Data -> Get External Data -> From Access

Pivot Table

Bước 2: Chọn file Access -> Open

Pivot Table

Bước 3: Chọn Pivot Table Report -> OK.

Pivot Table

Bước 4: Chúng ta them những trường thông tin vào để tạo ra Pivot Table như mong muốn tương tự với việc thao tác trên các Pivot Table bình thường

Pivot Table

Nguồn: myexcelonline

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Làm tròn trong Excel
10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 2)

Làm tròn trong Excel là một trong những việc rất quan trọng mà người sử dụng Excel cần sử dụng,...

Close