Phần 5: Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer

Home / Excel / Phần 5: Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer

Trong quá trình tìm hiểu về tính năng Slicer, các Ad của Coffee Excel vẫn tự hỏi là có cách nào để chọn trong 1 slicer thôi nhưng sẽ có tác dụng filter trong nhiều bảng Pivot Table cùng 1 lúc. Và như hiểu được nhu cầu của người dùng, Excel đã có sẵn tính năng này. Hãy cùng Coffee Excel tìm hiểu tính năng link nhiều slicers này qua Phần 5 của Series: Excel Pivot Table Slicers – Phần 5:  Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer cả nhà nhé.

Các bài viết khác của Series: Excel Pivot Table Slicers

Phần 1: Giới thiệu Slicers trong Pivot Table

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng Slicers

Phần 3: Chuyển Slicers thành nhiều cột

Phần 4: Kiểu dáng và Định dạng Slicers

Để tìm hiểu tính năng này, trước tiên, chúng ta thử tạo 2 Pivot Table và 2 Slicer riêng lẻ cho từng Pivot Table nhé.

Bước 1: Tạo PivotTable#1 và tạo Slicer#1 với cột để Filter là cột Month

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

Bước 2: Tạo PivotTable#2 và tạo Slicer#2 với cột để Filter là cột Year

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

link nhiều slicers

Bây giờ, ý tưởng của chúng ta là khi chúng ta chọn Month hoặc Year ở bất cứ Slicer nào cũng sẽ ảnh hưởng (Filter) cả 2 Pivot Table.

Ý tưởng là chúng ta sẽ làm cho Slicer#1 kết nối với PivotTable#2 và ngược lại làm cho Slicer#2 kết nối với PivotTable#1

link nhiều slicers

Để làm như vậy, chúng ta tiếp tục các bước sau.

Bước 3: Nhấp chuột phải lên Slicer#1 và chọn Report Connection

link nhiều slicers

Sau đó, chúng ta chọn PivotTable#2 như hình sau

link nhiều slicers

Bước 4: Tương tư, chúng ta cũng làm ngược lại với Slicer#2 và kết nối với PivotTable#1 như sau:

link nhiều slicers

link nhiều slicers

Như vậy, khi chúng ta chọn ở 1 trong 2 Slicer đều có tác động đến cả 2 Pivot Table các Slicer này đã được kết nối với cả 2 Pivot Table

link nhiều slicers

Hôm nay đã hết phần 5 của Series: Excel Pivot Table Slicer, hãy đón đọc phần cuối cùng của Series: Excel Pivot Table Slicer – Phần 6: Khóa Pivot Table, của Coffee Excel cả nhà nhé.

Nguồn: Acuity Training – Myexcelonline.com

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Phần 4: Kiểu dáng và Định dạng SlicersPhần 6: Khóa Pivot Table >>
Phần 5: Liên kết nhiều Pivot Table vào sử dụng cùng 1 Slicer 1
Read previous post:
Slicers
Phần 4: Kiểu dáng và Định dạng Slicers

Sau 3 bài viết trước của Series: Excel Pivot Table Slicers, Coffee Excel tiếp tục với bài viết thứ 4...

Close