Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 10: Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện

Home / Excel / Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 10: Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

This entry is part 10 of 10 in the series "Làm trùm" VLOOKUP

Trong phần trước, chúng ta đã biết cách liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cách liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện luôn nhé cả nhà.

Đọc các phần trước của Series: “Làm trùm” VLOOKUP:

• Phần 1: Cơ bản về VLOOKUP

• Phần 2: Thông số [range_lookup] dùng để làm gì?

• Phần 3: Sử dụng ký tự đại diện trong VLOOKUP

• Phần 4: Thay đổi số thứ tự cột tự động trong hàm VLOOKUP

• Phần 5: Tự mở rộng vùng dữ liệu VLOOKUP khi thêm dữ liệu trong bảng

• Phần 6: VLOOKUP từ phải sang trái

• Phần 7: VLOOKUP nhiều điều kiện

• Phần 8: VLOOKUP cả dòng và cột

• Phần 9: Liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện

Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện

Chúng ta cùng xem bảng dữ liệu sau:

Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện - Data Table

Như vậy, chúng ta cần liệt kê ra danh sách tất cả các EmployeeFirst NamePaul (ở ô F3) bằng hàm sau đây:

=IFERROR(VLOOKUP(SMALL(IF($A$2:$A$8=$F$3,ROW($A$2:$A$8)),$E$6:$E$13),CHOOSE({1,2},ROW($A$2:$A$8),A$2:A$8),2,FALSE),””)

Ý tưởng của hàm tương tự như hàm trong Phần 9: Liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện, chỉ khác 3 điểm
1. Thay số thứ tự thành 1 mảng từ E6:E13 từ 1 đến 8 để liệt kê giá trị thứ 1,2,3,… lần lượt
2. Cố định dòng và cột cho phù hợp để có thể Copy hàm xuống và sang phải mà vẫn không mất giá trị
3. Sử dụng hàm IFERROR để trả những giá trị không tìm thấy (lỗi #N/A) thành “”

Hàm IFERROR

Hàm IFERROR có cú pháp như sau:

= IFERROR(value, value_if_error)

trong đó, 2 tham số của hàm IFERROR là
• value: giá trị mà chúng ta cần xác định có phải lỗi hay không
• value_if_error: giá trị trả về nếu giá trị value là 1 lỗi

Như vậy, nếu giá trị của value là lỗi (#N/A, #REF,…) thì hàm IFERROR sẽ trả về là value_if_error, nếu không thì sẽ trả về là giá trị value.

Như vậy là đã hết Series: “Làm trùm” VLOOKUP rồi, cả nhà ai còn chiêu gì hay thì chia sẻ với Coffee Excel nhé cả nhà.

Nguồn: Excel off the Grid

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

Series Navigation<< Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 9: Liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện
Series: “Làm trùm” VLOOKUP - Phần 10: Liệt kê toàn bộ giá trị thỏa điều kiện 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện
Series: “Làm trùm” VLOOKUP – Phần 9: Liệt kê giá trị thứ n thỏa điều kiện

Như chúng ta đã biết, mặc định, VLOOKUP sẽ trả ra giá trị đầu tiên thỏa điều kiện nếu trong...

Close