10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 1)

Home / Excel / 10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 1)
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Làm tròn trong Excel là một trong những việc rất quan trọng mà người sử dụng Excel cần sử dụng, nhưng việc làm trong trong Excel không chỉ đơn giản là ROUND mà còn rất nhiều hàm, cách thức khác để làm tròn trong Excel.

Hãy cùng Coffee Excel điểm qua 2 phần của loạt bài viết “10 cách để làm tròn trong Excel” để tìm hiểu các cách làm tròn khác trong Excel nhé.

1. Làm tròn trong Excel bằng hàm ROUND

Việc làm trong trong Excel bằng hàm ROUND là cách cơ bản nhất để làm tròn trong Excel.

Hàm ROUND có cú pháp như sau:

=ROUND(number, num_digits)

 

trong đó:

number: số cần làm trong

– num_digits: số chữ số cần làm tròn

Nếu chúng ta nhập một giá trị dương cho num_digits thì sẽ làm tròn về phía sau phần thập phân hoặc âm cho num_digits sẽ làm tròn hàm chục, trăm, nghìn… như ví dụ sau:

Làm tròn trong Excel

2. Làm tròn trong Excel với hàm ROUNDUP – làm tròn lên

Hàm ROUNDUP có cú pháp tương tự như hàm ROUND nhưng sẽ làm tròn lên giá trị “lớn hơn” giá trị number chứ không làm tròn như bình thường như hàm ROUND

Làm tròn trong Excel

3. Làm tròn trong Excel với hàm ROUNDDOWN – làm tròn xuống

Hàm ROUNDDOWN có cú pháp tương tự như hàm ROUND nhưng sẽ làm tròn xuống giá trị “nhỏ hơn” giá trị number chứ không làm tròn như bình thường như hàm ROUND

Làm tròn trong Excel

4. Làm tròn trong Excel với hàm MROUND – làm tròn lẻ

Hàm MROUND trả về một số được làm tròn nhưng với số đơn vị làm tròn là số lẻ chứ không chẵn như hàm ROUND. Ví dụ như làm tròn đến 0.5, 0.25, …

Ví dụ, chức năng này có thể được sử dụng để;

– Làm tròn giá xuống mức 0.05 gần nhất

– Làm tròn đến 30 phút gần nhất

Hàm MROUND có cú pháp là =MROUND(number, multiple) với number là giá trị cần làm tròn và multiple là phần lẻ cần làm tròn đến.

Làm tròn trong Excel

5. Làm tròn trong Excel với hàm CEILING – làm tròn bằng việc xác định trần

Hàm CEILING có cú pháp là:

=CEILING(number, significance)

Hàm CEILING có thể xem là sự kết hợp của hàm MROUND và hàm ROUNDUP.

Hàm CEILING sẽ làm tròn đến số lẻ như hàm MROUND nhưng đảm bảo sẽ luôn…làm tròn lên như hàm ROUNDUP

Làm tròn trong Excel

6. Làm tròn trong Excel với hàm FLOOR – làm tròn bằng việc xác định trần

Hàm FLOOR có cú pháp là:

=FLOOR(number, significance)

Hàm FLOOR có thể xem là sự kết hợp của hàm MROUND và hàm ROUNDDOWN.

Hàm FLOOR sẽ làm tròn đến số lẻ như hàm MROUND nhưng đảm bảo sẽ luôn…làm tròn xuống như hàm ROUNDDOWN

Làm tròn trong Excel

Nguồn: myexcelonline

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 1) 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Hàm Excel
Quà tặng từ Coffee Excel: 101 Ready to Use Excel Formulas – Hàm Excel

Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là quyển sách "101 Ready to Use Excel Formulas" của nhà...

Close