TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE EXCEL KHÁC

Home / Excel / TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE EXCEL KHÁC
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Pivot Table là một tính năng rất mạnh trong Excel, một tính năng được áp dụng khá nhiều trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Hãy cùng học thủ thuật Excel kiểm toán tại Coffee Excel nhé

Pivot table cũng hỗ trợ lấy và tạo Pivot Table từ file Excel khác, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo Pivot Table bằng cách vào: [Ribbon] Insert -> Tables -> PivotTable

Pivot Table

Bước 2: Chọn Use an external data source và chọn Choose Connection.

Pivot Table

Bước 3: Chọn Browse or More

Pivot Table

Bước 4: Chọn file Excel mà chúng ta sử dụng, chọn Open

Pivot Table

Bước 5: Chọn dòng đầu tiên (toàn bộ bảng dữ liệu, không filter, không chỉnh sửa) -> OK

Pivot Table

Bước 6: Chọn OK

Pivot Table

Bước 7: Chúng ta them những trường thông tin vào để tạo ra Pivot Table như mong muốn tương tự với việc thao tác trên các Pivot Table bình thường

Nguồn: myexcelonline

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE EXCEL KHÁC 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Pivot Table
TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS

Trong Excel, Pivot Table là một tính năng rất mạnh trong Excel, một tính năng được áp dụng khá nhiều...

Close