Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013

Home / Excel / Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Dấu ngắt trang in là các thanh chia có tác dụng ngắt trang tính ra thành các trang riêng lẻ. Microsoft Excel sẽ chèn Dấu ngắt trang in tự động nhưng bạn có thể điều chỉnh Dấu ngắt trang in trong trang tính trước khi in. Coffee Excel sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về Dấu ngắt trang in và cách sử dụng nó.

Ngoài ra, cả nhà mình cũng Coffee Excel học thủ thuật Excel kế toán nhé cả nhà ơi.

Dấu ngắt trang in

1. Chèn dấu ngắt trang:

Bước 1: Chọn bảng tính Excel, nơi bạn cần chèn các ngắt trang.

Bước 2: Chọn View-> Page Break Preview. Bây giờ bạn có thể dễ dàng xem vị trí của các ngắt trang trong bảng tính của bạn.

Dấu ngắt trang in

Bước 3: Thực hiện 1 trong 2 thao tác sau:

– Để chèn ngắt trang theo chiều ngang, hãy chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang.

– Để chèn ngắt trang theo chiều dọc, hãy chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang

Bước 4: Chọn Page Layout ->Breaks -> Insert Page Break

Dấu ngắt trang in

Lưu ý: Hoặc nếu bạn cần chèn một ngắt trang ngang, hãy chọn hàng bên dưới nơi dấu ngắt sẽ xuất hiện, nhấp chuột phải vào hàng này và chọn Insert Page Break từ danh sách trình đơn.

Nếu bạn cần chèn một ngắt trang dọc, hãy chọn cột bên phải nơi dấu ngắt sẽ xuất hiện. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Insert Page Break.

2. Di chuyển ngắt trang:

Để xác minh đã bật tính năng kéo và thả, hãy làm như sau:

Bước 1: Chọn File -> Options cửa sổ Excel Options hiển ra.

Bước 2: Chọn thẻ Advanced, tick chọn hộp Enable fill handle and sell drag-and-drop và nhấn OK

Dấu ngắt trang in

Để di chuyển một ngắt trang, chỉ cần kéo một vị trí mới.

Lưu ý:.Sau khi bạn di chuyển một ngắt trang tự động, nó sẽ trở thành ngắt trang thủ công.

3. Xoá ngắt trang

Bước 1: Chọn bảng tính Excel, nơi bạn cần chèn các ngắt trang.

Bước 2: Chọn View-> Page Break Preview

Bước 3: Thực hiện 1 trong 2 thao tác sau:

Để xóa bỏ dấu ngắt trang dọc, bạn chọn cột ở bên phải của dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

Để xóa bỏ dấu ngắt trang ngang, bạn chọn hàng ở dưới dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ dấu ngắt trang tự động.

Bước 4: Chọn Page Layout ->Breaks -> Remove Page Break

Dấu ngắt trang in

Hoặc chọn Reset All Page Breaks để xoá tất cả những dấu ngắt trang thủ công được thêm vào.

Chúc các bạn thành công với những thao tác trên và hãy luôn ủng hộ Coffee Excel trogn các bài viết tiếp theo nhé.

Nguồn: Thơ Trần from Coffee Excel

Chèn, di chuyển, loại bỏ Dấu ngắt trang in trong Excel 2013 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
KPMG Internship 2019
KPMG Internship 2019 – KPMG Internship Recruitment Program 2019

KPMG Internship 2019 - KPMG Internship Recruitment Program 2019 sẽ nhận đăng kí từ 1/8/2018 đến 15/9/2018. KPMG được thành...

Close