5 Nguyên tắc bứt phá cho một Dashboard tốt

Dashboard là một giao diện số và ảnh trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của doanh nghiệp. Dashboard trong Excel là công cụ trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng dễ dàng phân tích thông tin cần thiết để ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.

Có thể hiểu báo cáo Dashboard là một giao diện số được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của một tổ chức. Dashboard thường cung cấp các bản phân tích sâu về hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra một cái nhìn nhanh về năng suất của từng bộ phận, các xu hướng, các hoạt động, các chỉ số KPI etc.

1. Định hướng hành động

Mục tiêu của Dashboard không phải để thông báo, cung cấp kiến thức mà là định hướng hành động.

2. Tìm hiểu sâu nội dung

Một Dashboard tốt sẽ sử dụng các mục tiêu, các tiêu chuẩn và cả hoạt động phân tích thông tin cạnh tranh để truyền tải được bối cảnh của hoạt động kinh doanh.

3. Chiến lược kinh doanh

Dashboard không phải là báo cáo chi tiết số liệu.

– Không nhồi nhét thông tin trong màn hình hiển thị. Hãy bổ sung góc nhìn – Insight, đề xuất hoạt động – Recommendations for Actions – và đem đến tác động kinh doanh – Business Impact

4. Quyết định thông minh 

– Đừng bao giờ để các sếp phải phiên dịch dữ liệu

– Hãy để họ ra quyết định dựa trên đề xuất của bạn, bên cạnh sự thông minh và hiểu rõ chiến lược kinh doanh của chính họ.

5. Đồng bộ có hệ thống

Khi có đề cập đến chỉ số KPI, nội dung và các đề xuất của bạn phải bao quát được toàn bộ hoạt động từ A-Z.

Coffee Excel cung cấp Dịch vụ thiết kế Dashboard phân tích dữ liệu trên Excel đầu tiên tại Việt Nam, giúp cho việc làm báo cáo, trực quan hóa dữ liệu một cách dễ dàng. Từ đó, hỗ trợ việc ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh của bạn thêm hiệu quả và chính xác.

Bạn có thể tham khảo Dịch vụ thiết kế Dashboard của Coffee Excel tại đây

Bài viết liên quan
5 Nguyên tắc bứt phá cho một Dashboard tốt 5
Read previous post:
Thiết kế Dashboard
Công cụ Dashboard trong Excel – Diện mạo mới cho báo cáo

Ngày nay, các nhà quản lý cấp cao có xu hướng tăng cường sử dụng các Dashboard để hỗ trợ cho...

Close