17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 3)

Home / Excel / 17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 3)
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Phần 3 – Phần cuối cùng –  của loạt bài viết. Excel Setting, những thiết lập cực mạnh trong trong Excel.

Xem:

• 17 thiết lập – Excel Settings – ít ai sử dụng nhưng…cực mạnh trong excel (phần 1)

17 thiết lập – Excel Settings – ít ai sử dụng nhưng…cực mạnh trong excel (phần 2)

Excel có 1 tính năng để cảnh báo hay nhắc chúng ta khi chúng ta thực hiện 1 tác vụ nặng, phụ thuộc vào số lượng ô mà chúng ta tác động trong 1 lần. Mặc định, Excel sẽ cảnh báo khi chúng ta thực hiện tác vụ có tác động đến từ 33.554 ô trở lên.

Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn thay đổi số ô mặc định này. Chúng ta có thể tăng giá trị nếu máy chúng ta thật sự mạnh để xử lý hoặc giảm giá trị này lại để cảnh báo chúng ta nếu như máy chúng ta thường xuyên bị đứng hoặc lỗi.

Để thay đổi thiết lập này, chúng ta chọn: [Ribbon] File, Options, Advanced, Editing Options, và chọn ô Alert the user when a potentially time consuming operation occurs (nếu chúng ta bỏ chọn dòng này thì Excel sẽ không cảnh báo). Ở dòng When this number of cells (in thousands) is affected chúng ta nhập số ô tối thiểu mà Excel sẽ cảnh báo vào (số hàng nghìn nhé cả nhá. Ví dụ 33 nghìn 1 trăm ô thì nhập là 33,1)

Excel Setting

Setting 12: Ẩn/hiện thanh Sheet

Thanh Worksheet là thanh ở bên dưới của cửa sổ Worksheet dùng để hiện thị toàn bộ các worksheet đang không bị ẩn và thể hiện các worksheet mà chúng ta đang làm việc.

Thanh worksheet là 1 thanh khá hữu ích trong Excel mà hầu như ai cũng xài tới. Nhưng nếu vì lý do gì đó, mà Coffee Excel cũng không nghĩ ra là lý do gì, mà chúng ta cân tắt thanh Sheet đi thì chúng ta có thể làm như sau: chọn [Ribbon] File, Options, Advanced, Display options for this workbook, bỏ chọn ở ô trước dòng Show sheet tabs

Chúng ta cũng cần lưu ý là thiết lập này chỉ có hiệu lực với file Excel mà các bạn đang chọn thôi, mà chắc cũng ít có ai ẩn thanh worksheet này làm gì nhỉ 😀

Excel Setting

Setting 13: Giới hạn vùng người dùng có thể di chuyển đến

Đây là Setting mà Coffee Excel thích nhất trong 17 Setting trong loạt bài này. Setting này giúp chúng ta có thể giới hạn vùng mà người dùng có thể xem, di chuyển đến trong từng worksheet nhất định.

Để giới hạn vùng, chúng ta cần mở cửa sổ Visual Basic Editor bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + F11. Trong cửa sổ Project – VBA Project, chúng ta double click vào worksheet cần thiết lập. Và trọng cửa sổ Properties – Tên_sheet được mở ra, chúng ta chọn thiết lập ScrollArea và nhập vào vùng mà chúng ta cho phép người dùng di chuyển đến.

Excel Setting

Setting 14: Ẩn/Hiện khung lưới

Gridlines (khung lưới) là khung nền để thể hiện rõ các ô trong Excel. Các khung lưới này giúp chúng ta có thể nhìn rõ hơn các vùng trong cửa sổ worksheet nhưng đôi khi cũng làm chúng ta rối mắt.

Để ẩn/hiện các khung lưới (Gridlines) này, chúng ta vào: [Ribbon], View, Group Show và chọn hoặc bỏ chọn ô trống trước Gridlines.

Excel Setting

Setting 15: Ẩn/hiện các ký hiệu trong viền worksheet (outlining)

Có ký hiệu trong viền worksheet hay còn gọi là outlining là các biểu tưởng để chúng ta biết có 1…cái gì đó đặc biệt ở vị trí đó của worksheet, ví dụ như các dấu (+) hay (-) để thể hiện nhóm hoặc bỏ nhóm các Group.

Excel Setting

Các outlining này khá hữu ích nhưng khi nhiều quá thì cũng sẽ chiếm mất 1 vùng nhất định trong bảng tính làm việc của chúng ta.

Để ẩn các outlining này đi, chúng ta vào: [Ribbon] File -> Options -> Advanced -> Display options for worksheet -> Bỏ chọn ô trước dòng Show outline symbol if an outline is applied.

Excel Setting

Setting 16: Đánh dấu file đã hoàn tất

Đánh dấu file đã hoàn tất hay Marked as final dùng để cho người sử dụng cũng như chúng ta biết file Excel chúng ta đang mở đã hoàn tất rồi. Mặc định, các file được Marked as final sẽ không được chỉnh sửa nhưng chúng ta cũng có thể chỉnh sửa nó bằng cách chọn Edit anyway trong thanh trên cùng của file.

Excel Setting

Chúng ta có thể đánh dấu file đã hoàn tất bằng cách vào: [Ribbon] File -> Info -> Protect Workbook -> Mark as Final

Excel Setting

Setting 17: Thiết lập font chữ và kích thước mặc định

Trong Excel, chúng ta có thể thiếp lập font chữ và kích thước mặc định của font chữ khi tạo 1 workbook hoặc 1 worksheet mới bằng cách vào: [Ribbon] File -> Options -> General ->  Use this as the default font / Font Size. Chúng ta sẽ chọn font và kích thước font mặc định trong mục này.

Excel Setting

Sau khi nhấn OK, chúng ta cần khởi động lại Excel để thiết lập của chúng ta có hiệu lực.

Coffee Excel

17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS - ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 3) 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Settings
17 THIẾT LẬP – EXCEL SETTINGS – ÍT AI SỬ DỤNG NHƯNG…CỰC MẠNH TRONG EXCEL (PHẦN 2)

Hôm nay, Coffee Excel tiếp tục với Phần 2 của loạt bài viết. Excel Settings, những thiết lập cực mạnh...

Close